Registrácie motocyklov 2022 v kategóriách L7e, T3b

od autora: | 2. februára 2023

Každým rokom klesajú registrácie v kategórii L7e napriek rastúcemu motocyklovému trnu ako celku. Je to spôsobené homologizáciami štvorkoliek. Importéri a výrobcovia z ďalekého východu našli legislatívne vákuum a štvorkolky sú homologizované ako traktory. Teda po sprísnení euronoriem sa neupravovali stroje, ale ich homologizácia. Aj z tohot pohľadu zahŕňam do štatistiky kategóriu T3b. Kúpou takéhoto stroja a jeho prihlásením do evidencie ste však povinní dodržiavať pravidlá platné pre traktory. Seriózny predajca Vám to vysvetlí. Nie sú to len „výhody“, ako je poistka pre traktory či možná jzda bez prilby. S traktorom musíte tiež na emisnú kontrolu, čo motocykle nemusia. A tá je pre traktory po prvých štyroch rokoch, a potom každé dva. Traktory majú aj obmedzený presun po cestách, napríklad že cesty I. triedy nemôžu používať
v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín.
ale vrátim sa späť k evidenciám. Tu bez akýchkoľvek pochzbností v obidvoch rebríčkoch kraľuje CF MOTO. Populárny je aj Snarler od SeegWay. Bližšie info v uvedených tabuľkách, kde sú čísla registrácií nových strojov na „ŠPZ“.


Kategória L7e
Kategória T3bKategória T3b

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.