|reklama|
biliardové stoly

Vysýpanie stavebného odpadu z KU:

2011-08-31 Hodnotenie článku [387] +|- [310]

V Nižnom Sliači prebiehalo v mesiaci august vysýpanie stavebného odpadu z výkopových prác na Katolíckej univerzite. Obec oficiálne občanov neinformovala o tejto akcii, ale nám sa podarilo získať stanoviská od OZ Tatry a Lesoochranárskeho združenia VLK, ktoré získali stanovisko kompetentných orgánov.

Miesto pre príspevok k článku:

Sem napís druhú čast názvu obce Lipt. Sliače s prvým velkým písmenom a mäkče?om:


Meno:

Text:
Prispevky k clanku