|reklama|
biliardové stoly

Ako má starosta dodržiavať zákon?:

2011-01-12 Hodnotenie článku [360] +|- [225]

Obce, mestá a samosprávne kraje sú od 1. januára povinné zverejňovať dokumenty a zmluvy na internete. Prestavitelia našej obce zatiaľ spia.

Miesto pre príspevok k článku:

Sem napís druhú čast názvu obce Lipt. Sliače s prvým velkým písmenom a mäkče?om:


Meno:

Text:
Prispevky k clanku

Littvová: 2011-02-03 Hodnotenie príspevku: [44] +|- [34]

Lubka - neviem o žiadnej cenzúre na sliačanskom facebooku, tiež ma prekvapilo, že ten príspevok o chýbajúcich uzneseniach zmizol A k tomu uverejňovaniu: chce to trpezlivosť


Lubka: 2011-02-02 Hodnotenie príspevku: [35] +|- [28]

Hlavne nic nezverejnovat, vsakkontrolorka, dakujem za cenzuru na sliacanskom facebooku


Littvová: 2011-01-13 Hodnotenie príspevku: [44] +|- [34]

Stránka je menená práve kvôli tomu, aby jej obsahom boli najmä údaje, ktoré je obec povinná zverejniť a zároveň boli tieto prehľadne a ľahko prístupné. Povinnosť zverejniť faktúry od 1.1.2011 je stanovená lehotou 10 dní od doručenia povinnej osobe (obci, ZpS a DSS, ZŠ, ŠJ, Prameň s.r.o.), najneskôr do 30 dní od jej zaplatenia - tj. obec je zatial v lehote. Zverejnenie zmluvy je podmienkou jej účinnosti, tj. ak od 1.1.2011 bola nejaká zmluva uzavretá a nebola zatiaľ zverejnená, znamená to, že nie je účinná a nároky z nej vyplývajúce nie sú oprávnené pre obe zmluvné strany. Infozákon takúto situáciu precizuje ustanovením, podľa ktorého ak zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, považuje sa nikdy neuzavretú (zjednodušene povedané). Okrem toho, zverejnenie zmlúv a faktúr je síce vítané, ALE súčasne je nutné dodržiavať aj ochranu osobných údajov a technické parametre čitateľnosti skenovaných zmlúv a faktúr (nestačí obyčajný sken jpg, pdf), čo je minimálne časovo a z hľadiska ochrany osobných údajov zodpovedná a časovo náročná úloha. Chýbajúce uznesenie, ako aj iné povinne zverejnované informácie sú momentálne v štádiu spracovania, tak po formálnej ako aj obsahovej stránke. Predokladám, že v priebehu 3-5 prac. dní to bude v poriadku a bude o tom aj info v oznamoch na úvodnej stránke. J.Littvová, kontrolórka obce