|reklama|
biliardové stoly

(Celo)liptovské dni matky:

2011-05-03 Hodnotenie článku [346] +|- [262] Diskusia k článku(2)


Folklórny festival (Celo)liptovské dni matky sa v našej obci uskutoční pravdepodobne v rámci osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci, pod novým názvom. Pôvodné logo bolo pozmenené a zaregistrované pod novým názvom.

Zo zápisnice OZ z 10.2.2011 sme sa dozvedeli, že "Pán Gruska, s ktorým sa v našej obci začal organizovať folklórny festival Liptovské dni matky, už nesúhlasí s používaním jeho loga a tohto názvu bez jeho súhlasu. Obec podala žiadosť o registráciu svojho loga a názvu Celoliptovské dni matky na Úrad pre priemyselné vlastníctvo. Poslanec Vladimír Fuňák informoval prítomných poslancov, že aj v minulosti agentúra p. Grusku pohltila takmer všetky finančné prostriedky vyčlenené na tento festival." Viliam Gruska robil v prvých ročníkoch prípravu a scénografiu festivalu.
Nová ochranná festivalu už bola zaregistrovaná pre obec a zapísaná 16.2.2011 Úradom priemyselného vlastníctva pod číslom OZ 229271 v čierno bielom uplatnení farieb. Predpokladaný dátum platnosti ochrannej známky je do 29.7.2020.
Registráciu ochrannej známky pre obec vykonala firma PTA, s.r.o. za cenu 458,15 €.

Zdroj:
Ochranná známka Celoliptovské dni matky
Faktúra za registráciu
Zápisnica OZ z 10.2.2011