|reklama|
biliardové stoly

Tretí kostol v L.Sliačoch?:

2010-12-28 Hodnotenie článku [384] +|- [223] Diskusia k článku(0)


Dnes (28.12) sa konal verejný hovor ohľadom kostola v Nižnom Sliači. Zúčasnení s výstavbou súhlasili. Otázne je len umiestnenie.
Na úvod starosta obce Ján Ondrejka oboznámil prítomných so situáciou. Jedná sa o obchod so spišským biskupom, ktorý súhlasil s predajom cirkevných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu na nových parcelách medzi cintorínom vo Vyšnom a novým centrálnym cintorínom. Biskup prišiel podľa starostu na jednanie s tým, že je ochotný cirkevné pozemky predať pod podmienkou, že sa použijú na "dobrú vec" a tou vecou by mal byť kostol v Nižnom Sliači. Pán farár Budzák predniesol, že jemu nezostáva nič iné, len rešpektovať vôľu svojho predstaveného. V podobnom duchu sa vyjadril aj starosta, že želanie biskupa sa jednoducho musí rešpektovať.
Prítomní na verejnom hovore vôbec nenamietali voči predloženému návrhu, diskutovalo sa len o forme. Ing. Silvester Švidroň chcel hneď diskutovať o umiestnení kostola, otázku či kostol stavať považoval za zbytočnú. Niektorí vzniesli pripomienku, že samotný kostol by nebol vhodné riešenie a po diskusii sa zhodli, že by sa malo jednať o viacfunkčnú budovu, ktorá by neslúžila len ako samotný chrám, ale ako pastoračné centrum pre celú obec. Tento návrh bol predložený a preferovaný aj pánom farárom Budzákom a stotožnil sa s ním aj starosta obce spolu s prítomným zástupcom Miroslavom Gejdošom.
Starosta obce prítomných ubezpečil, že v prípadie architektonických návrhov sa dajú spracovať minimálne tri architektonické návrhy, medzi ktorými sa rozhodne po odbornej a verejnej diskusii.
Po tom, čo sa prítomní zhodli na odpovedi, že kostol ÁNO, ostala otázka, kde by mal byť umiestnený. Táto otázka však zostala nezodpovedaná. Pán Ondrej Švidroň povedal, že umiestnenie musí byť v strede obce, aby nemali veriaci k Bohu ďaleko. Navrhol umiestnenie tam, kde stáli drevenice pri hlavnej ceste, z opačnej strany domu Ferenčíkovcov. Anton Sleziak navrhol, že keď máme vo Vyšnom Sliači Archu, v Strednom starobylý farský kostol, v Nižnom by teda namiesto dreveníc mohol stáť drevený kostol.
Toto umiestnenie sa však nestretlo s prílišným pochopením starostu, hlavne preto, že sa jedná o vlhký močiarny pozemok, ktorý má veľa majiteľov. Dokonca sa jedná aj o problém blízkeho potoka, kde je hladina v danej časti dosť vysoko. Aj podľa noriem vodohospodárov by musel byť základ stavby vysoko. Ako ďalšia, podľa prestaviteľov obce aj farskej rady, schodnejšia cesta by bola výstavba na obecných pozemkoch v brehu pri súčasnom dome dôchodcov. Odkúpením pozemku vedľa zvonice a prekrytím potoka v danej časti by novo pomenované námestie mohlo konečne dostať svoju pravú podobu. Padol aj návrh na pozemok po prenesenej drevenici do Pažíť. Pán farár Budzák povedal, že sú otvorení ďalším návrhom a pozemok nemusia vlastníci darovať, je ho možné zameniť za farské v inej lokalite, prípadne pozemky odkúpiť.
Taktiež bude potrebné zmeniť kvôli výstavbe územný plán, s čím sa počíta, keďže aktuálne ešte nie je uzatvorený. Všetko je však podľa prítomných otázka skôr nasledujúcich rokov, ako mesiacov.