|reklama|
biliardové stoly

Attilov hrob v L. Sliačoch ?:

2010-10-20 Hodnotenie článku [382] +|- [221] Diskusia k článku(1)


Veľa legiend sa viaže k Attilovmu hrobu plnému bohatstiev. Dodnes nebol nájdený a možno ani nikdy nebude.

V katastri Liptovských Sliačov sa nachádza mohyla v Zúbrej. Jedná sa o malý kopček na prvý pohľad pravidelného tvaru, ktorý podľa záznamov v literatúre nebol nikdy skúmaný. Aj napriek tomu ju však literatúra označuje za umelý výtvor, teda za dielo ľudských rúk, a datujú do doby halštadskej (cca 850-450 pr.n.l.). V tomto časovom horizonte je vylúčené, aby to bol Attilov hrob. Ten prevzal vedenie Hunov okolo roku 445 n.l., zomrel v roku 453, teda skoro o tisícročie neskôr. Keďže však údajná mohyla v Zúbrej nebola nikdy skúmaná, jej datovanie môžeme kľudne ignorovať, a pretože Huni boli kočovníci, môže byť jeho hrobka kdekoľvek. Najčastejšie sa spomínajú stepi starej panónie, či sútoky riek. Po hrobke sa pátra prakticky bez hraníc, lebo jeho lokalizácia nie je známa.
S najväčšou pravdepodobnosťou však mohylu v Zúbrej vytvorila riečna erózia. Odpoveď môže dať len podrobnejší prieskum. Attilov hrob údajne plný nesmiernych pokladov tak zostáva aj naďalej neobjavený.
Zdroj:
wikipédia, tv oko
Attila sme.sk


Pohľad na mohylu z juhuPohľad zo severuhrobka, či dôsledok erózie?