|reklama|
biliardové stoly

Starosta poberá 1,2 násobok minimálneho platu:

2010-04-08 Hodnotenie článku [313] +|- [316] Diskusia k článku(0)


Starosta obce Liptovské Sliače poberal minimálny plat, ktorý mu odsúhlasilo zastupiteľstvo na prvom zasadnutí OZ 1/2007. Plat bol upravený na konci roka 2007.
Plat starostov obcí je určený zákonom, ktorý stanovuje aj minimálne a maximálne limity jeho násobkov vzhľadom na priemernú mzdu.
Podľa Štatistického úradu predstavovala priemerná mzda v hospodárstve nasledovné hodnoty:
200517274 Sk
200618761 Sk
200720146 Sk
200821782 Sk
2009744.50 €

Podľa zákona sa starostovia rozdeľujú do 9 platových tried podľa počtu obyvateľov:
počet obyvateľovnásobok mzdy
do 5001,65
501 - 10001,83
1001 - 30002,20
3001 - 50002,41
5001 - 100002,60
10001 - 200002,81
20001 - 500003,21
50001 - 1000003,54
nad 1000003,98

Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v tabuľke. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok, rovnako im môže k platu odsúhlasiť 50 percentnú odmenu. Podľa obecného zastupiteľstva si náš starosta Ján Ondrejka za rok 2007zaslúžil iba minimálny plat, ktorý mu odsúhlasili na OZ 01/2007 vo výške 2,41 priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.
Avšak dlho na základe nevydržal, lebo na základe Poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce prijatého 13.12.2007, čl.14, ods.2, písm.c sa plat starostu (2,41 x priemerná mzda) zvyšuje na 1,2 násobok. Uznesenie OZ 01/2007 bolo zrušené uznesením v súvislosti s prijatím tohoto Poriadku. Podľa poriadku platí zásada, že o tých 20 % má mať starosta aj zástupca nižšie odmeny oproti maximálnyn, t.j. starosta maximálne 30 % a zástupca maximálne 20 % . Z tohoto platu sa počíta potom aj plat zástupcu.
Z vyššie uvedených tabuliek sa môžeme dopracovať aj k aktuálnym číslam:
rokmes. platročná odmenaznenie podľa VZN
200745300 Sk217 440 Sk40 % zo súčtu zákl. mesačných platov za rok 2007
200858300 Sk174 900 Sk25 % zo súčtu zákl. mesačných platov za rok 2008.
200963000 Sk4267 € (128520 Sk)17% zo súčtu základných platov za rok 2009
20102154€


Na stránke rkhlas.sk bola dňa 27.1.2010 uverejnená údajná odmena za rok 2009 vo výške 3405 € (102579,03 Sk), redakcia píše, že "Priamo od starostov sme zisťovali ich výšku". Necháme to bez komentára...
Obecné zastupiteľstvo na OZ 1/2007 zvolilo aj zástupcu obce Ing. Štefana Likavčana ako dlhodobe čiastočne uvoľneného poslanca s 30% úväzkom. Plat zástupcu je stanovený na 80% platu starostu obce. Jeho aktuálny mesačný plat na rok 2010 je 517 €
Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je
  • a) päťnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu štyri roky,
  • b) štvornásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu tri roky,
  • c) trojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dva roky,
  • d) dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jeden rok,
  • e) priemerný mesačný plat, ak vykonával funkciu viac ako šesť mesiacov.

    Bližšie o platoch starostov a odmeňovaní poslancov OZ nájdete v zákone č. 253/1994 Z.z. alebo aj v PDF prílohe Poskytovanie platu starostovi a odmeňovanie volených funkcionárov samosprávy.

    Zdroj: ŠÚ SR, Zákon č. 253/1994 Z.z, Uznesenia OZ L. Sliače, Zrkadlo L. Sliačov