|reklama|
biliardové stoly

Milan Frič kandiduje na poslanca VÚC:

2013-10-11 Hodnotenie článku [277] +|- [258] Diskusia k článku(1)


V prvotnom neoficiálnom prehľade chýbal Milan Frič, súčasný poslanec VÚC, v zozname kandidátov. Podľa doplňujúcich informácií bude kandidovať do VÚC ako nezávislý kandidát.

Na stránke ruzomberok.dnes24.sk je medzi kandidátmi už uvedený a pre túto stránku zverejnil aj svoje majetkové pomery nasledovne:
  • Verejná funkcia: poslanec ŽSK
  • Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestna­neckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): R.A.F. holding, s. r. o. Liptovské Sliače
  • Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): R.A.F. holding, s. r. o. Liptovské Sliače (konateľ)
  • Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): nevykonáva; Príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dáva oznámenie: 6 293,57 €
  • Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) ústavného zákona): rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria , polyfunkčná budova

    Hlavne za podpory Milana Friča a jeho kontaktov v rámci Žilinského kraja má naša obec novú futbalovú tribúnu. V Ružomberskej cukrárni podľa mnohých ohlasov jeho firma predáva najlepšie koláče v Ružomberskom okrese. Sliačania by mohli zabudnúť na stranícke politikárčenie a podporiť kandidáta zo svojej obce :).