|reklama|
biliardové stoly

V obci nedodržujú VZN ani obecné organizácie:

2013-06-28 Hodnotenie článku [246] +|- [192] Diskusia k článku(1)


Obec má schválené VZN 01/2013 o verejnom poriadku na území obce. Je účinné od 2.3.2013. Kedy však začne platiť aj v hlavách kompetentných nevedno.

Jedná sa konkrétne o autobusové zastávky, najmä v Nižnom pri moste. Je hanbou, ako to tam vyzerá, celá posprejovaná a polepená plagátmi. Pritom vylepovacia tabuľa na plagáty je hneď vedľa a schválené VZN hovorí jasne:
§3, odst. 3, písmeno h: V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje najmä:
  • znečisťovať verejné priestranstvá, steny nehnuteľností a ostatných objektov na území obce, verejno-prospešné zariadenia a ostatné zariadenia verejného priestranstva (napr. autobusové zastávky, dopravné zariadenia a pod.) maľovaním, striekaním (sprejovaním), lepením textov a obrazcov
    O vylepovaní plagátov hovorí samostatne §8.

    Je hanbou, že práve obecné organizácie, najmä eLSe klub (ale boli tam už aj oficiálne obecné plagáty!) používa túto zastávku na lepenie svojich plagátov (ples, výročie, kinderfest) a prispieva tak k ničeniu a hyzdeniu verejného majetku. Ale §8, odst. 4, vyššie uvedeného okrem iného hovorí, že znečistenie od vylepených plagátov je jeho pôvodca povinný odstrániť. Dúfajme teda, že si dotyční urobia brigádu a zastávku, či už v Nižnom, alebo v Strednom na námestí, vyčistia. Obec to podľa všetkého nerieši a hrá mŕtveho chrobáka.

    Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o verejnom poriadku na území obce Liptovské Sliače.doc (113 kB)


  • Zastávka Nížný most