|reklama|
biliardové stoly

Starosta bojuje za návrat podomácky vyrobených malotraktorov na cesty:

2013-06-11 Hodnotenie článku [269] +|- [238] Diskusia k článku(0)


Starosta bojuje, ale v druhom čítaní v NRSR je novela, ktorá by mala umožniť jazdu aj podomácky vyrobeným traktorom a vlečkám. Takže starosta rieši niečo, o čom sa hlasuje už hlasuje v národnej rade. Pre doma vyrobené traktory by mali po novom majitelia takýchto vozidiel získať možnosť požiadať o vydanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C.

Citácia z dôvodovej správy predloženej novely, ktorú schválilo 140 poslancov, teda ja KDH dňa 29.05.2013: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, reaguje na súčasnú situáciu v oblasti prevádzky vozidiel, ktoré nie sú oficiálne schválené.
Obyvatelia Slovenskej republiky potrebujú niekedy použiť na drobné poľnohospodárske a lesné práce vozidlá, ktoré nie sú oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke a z rôznych dôvodov ani byť schválené nemôžu. Navrhuje sa preto umožniť im ich legálne používanie aj na cestách za podmienky, že budú mať vydané zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C. Zvláštne evidenčné číslo na tento účel však umožní používanie vozidiel iba na cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách, a to za nezníženej viditeľnosti. Na ostatných cestách alebo za zníženej viditeľnosti budú môcť byť používané takéto vozidlá len na základe výnimky, ktorá sa bude udeľovať na vymedzený čas a konkrétnu trasu vozidla.


Náš komentár: Prevádzka podomácky vyrobených traktorov na cestách, na ktoré sa vyťahuje "cestný zákon" je nelegálna. Rovnako ako nemôžete jazdiť s vozidlom bez STK a EK, alebo s odhláseným továrenským vozidlom. Bolo to doteraz nelegálne, a je to nelegálne aj naďalej. Pokuty boli aj v minulosti. Novela tzv. "cestného zákona" z jasne špecifikovala, čo musí spĺňať malotraktov, resp. pracovný stroj, aby mohol jadziť po cestách III. triedy a miestnych komunikáciách. Novela nezačala platiť zo dňa na deň, a bolo sa na ňu možné pripraviť. Samzorejme na vedenie vozidla je potrebný platný vodičský preukaz a za nelegálnu jazdu, ak niekto jazdí s doma vyrobeným po cestách III. či vyššej triedy, hrozí pokuta do 500 eur a odobratie vodičského preukazu až na jeden rok.
Novela má teda pomôcť zlegalizovať doma vyrobené traktory a zaviesť ich evidenciu, aby bola aká taká možnosť kontroly technického stavu. Riešením je kúpiť si dvojkolesový malotraktor z vlečkou, ktorého prevádzka je na základe platnej legislatívy legálna. Nakoniec to možno vyjde lacnejšie, ako domáce zváranie a lepenie techniky zo šrótovísk. Zákony v SR platia pre všetkých bez rozdielu a neriešia sa petíciami, ale v parlamente, kde má aj starostove KDH možnosť riešiť uvedenú problematiku pri prijímaní zákonov a využiť všetky dostupné prostriedky na zmenu. A KDH hlasovalo za takúto novelu, konkrétne aj predseda KDH, tak neviem, čo tu vlastne starosta rieši v médiách. Starostova petícia je zbytočná.

Článok o starostovej iniciatíve si môžete prečítať na liptov.sme.sk: Starosta bojuje za návrat podomácky vyrobených malotraktorov na cesty

Články riešiace problematiku malotraktorov:
Aj malotraktor potrebuje platné doklady
NR SR: Podomácky vyrobené vozidlá zrejme budú môcť jazdiť na cestách III. triedy
Podklady NRSR k schvaľovanej novele zákona
Hlasovanie v NRSR 29.5.2013


domaci traktordomaci traktor