|reklama|
biliardové stoly

Skôlka nedokončená, termín nesplnený:

2012-08-02 Hodnotenie článku [361] +|- [222] Diskusia k článku(1)


Stavebná firma realizujúca práce na rekonštrukcii MŠ v Nižnom nestihla termín odovzdania stavby podľa zmluvy. Teraz by mali nasledovať zo strany obce sankcie vyplývajúce zo zmluvy. Uvidíme, či ich obec uplatní, alebo sa to bude riešiť nejakým dodatkom.

Práce na rekonštrukcii MŠ v Nižnom Sliači pokračujú svojim slimačím tempom aj naďalej. Znamená to, že nový školský rok nebude v nových priestoroch, ako sme počúvali zo sľubov našej vrchnosti. Toľkokrát odkladaný a presúvaný projekt si pripíše teda ďalšie oneskorenie. Čia je to zásluha, necháme na posúdení voličov. Pridávame pár fotografických detailov z 1.8.2012, kedy mala byť budova podľa zmluvy odovzdaná.

Informácie zo zmluvy:
 • Dátum podpísania zmluvy: 1.7.2011
 • Termín plnenia: Bod 3.1.1. do 13 mesiacov od podpísania tejto zmluvy
 • Cena (maximálna) za objekt s DPH:
 • MŠ oprávnené náklady 312558,66 € (fondy EÚ)
 • MŠ neoprávnené náklady 246104,84 € (obec)
 • IKT 2337,46 €
 • Cena za dielo 561000,96 €

 • Pokuty: Bod 9.1.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu 0,1% z ceny diela (561 €) za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním dokončeného diela
  Ku každej uhradenej faktúre by mala existovať fotodokumentácia realizovaných prác (Bod 5.2 zmluvy).

  Aktuálne na stavbe pracujú snedí junáci voziaci sa v aute s Vranovskou značkou. Kvalitu prác najlepšie komentuje súbor fotografií:


  Architekt skutočne precízne naprojektoval osadenie budovy. Zákonom stanovené rozostupy budov dostali na frak.


  Kvôli rozrezaniu pôvodných spájacích drôtov kamennej časti budovy pre osadenie nových okien bol objekt staticky narušený. Spevnenie teraz zabezpečujú drôty z vonkajšej strany. Ostáva nám len dúfať, že budova nespadne...


  Zatepľovanie fasády prebieha skutočne certifikovaným spôsobom. Namiesto vyrovnania podkladu sa polystyrén lepí krížom krážom vo viacerých vrstvách. Niet čo dodať...

  Ostáva len dúfať, že budova túto "rekonštrukciu" vydrží a neohrozí životy detí, ktoré tam budú tráviť svoj predškolský vek.

  Podklady:
  Zmluva s firmou Eurobuilding


 • Stav MŠ Nižný k 1.8.2012Stav MŠ Nižný k 1.8.2012Stav MŠ Nižný k 1.8.2012Stav MŠ Nižný k 1.8.2012